. oldal: -  

A Balaton vőlegényei - Válogatott elbeszélések

Jelen válogatás az "...az én gyönge oldalam" Jókai Mór novellisztikája - a poétikai, retorikai, narratológiai eljárások és az irodalmi kommunikáció, valamint az irodalmi nyilvánosság terének konfigurációi tükrében címmel, 2016. december 2-3-án, Balatonfüreden rendezett tudományos tanácskozás kísérőkiadványa. A kötet Jókainak azokat a kisprózai szövegeit tartalmazza, amelyeket a konferencia előadói tárgyalnak. A kötet anyagát tehát kutatók, a konferencia előadói - Eisemann György, Farkas Evelin, Fried István, Górász Péter, Hajdu Péter, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Kovács Gábor, Rózsafalvi Zsuzsanna, Steinmacher Kornélia, Surányi Beáta, Szajbély Mihály, Szilágyi Márton, Tarjányi Eszter, Török Lajos és Vaderna Gábor - válogatták, kifejezetten azzal a céllal, hogy az általuk kiválasztott szövegeken keresztül mutassák meg Jókai eddig alig-alig kutatott és csak kevesek által ismert kisprózájának egy-egy, számukra lényegesnek tűnő, karakterisztikus vonását. A tanácskozás olyan szövegekre hívja fel az egyetemi hallgatók, a középiskolai magyartanár kollégák és diákjaik figyelmét, amelyek alkalmasak lehetnek arra is, hogy a fiatalabb olvasók számára megnyissák az élményszerű Jókai-olvasás előtt az utat. Semmiképpen nem feledkeznénk meg azonban a még ma is szépszámú Jókai-rajongókról sem: számukra is különös felfedezést jelenthet a válogatás. A kötetben szereplő művek műfajilag sokfélék, a karcolat, a tárcanovella, az életkép, a novella vagy a kisregény olyan műfaji kategóriák, amelyeket nem minden esetben könnyű elhatárolni egymástól.

A szövegeknek csupán kis része állt rendelkezésre kritikai kiadásban, ezért a kurrens szövegváltozatokra voltunk kénytelenek támaszkodni. Az idő rövidsége okán komoly szöveggondozásról nem lehetett szó: a különféle kiadások és szövegváltozatok összevetésével csupán arra törekedhettünk, hogy a lehetőségekhez mérten egységes arculatú és helyesírású, de a mai olvasók számára is könnyen olvasható, jól használható kötet szülessen.

Sorozat: TEMPEVÖLGY KÖNYVEK Oldalszám: 476 Kötés: kemény kötés EAN: 9789639990470